Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich

Catholic Association of Polish Railway Worker

ul. Zbożowa 75, 20-827 Lublin

Adres do korespondencji:

ul. Wierzbowa 11/31

20-353 Lublin


Krajowy Duszpasterz Kolejarzy

ks. kanonik Eugeniusz Zarębiński 

e-mail: e.zarebinski@gmail.com


Animator  Katolickiego

Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich

ks. Ryszard Marciniak SAC

e-mail: mrysiek1@wp.pl


Prezes 

Józef Dąbrowski

e-mail: dabjoz@wp.pl


Prezes ds. międzynarodowych

Wacław Schulta

e-mail: w.schulta@chello.pl 


Prezes ds. organizacyjnych

Andrzej Zaranek

e-mail: a.zaranek@wp.pl


Prezes ds. programowych 

i Rzecznik Informacji

Teresa Adamska 

tel. 608 017 384

e-mail: tadamska@wp.pl


członek Zarządu 

Hanna Januszewska

e-mail: hanjan8@wp.pl