PIELGRZYMKI                


OGÓLNOPOLSKIE PIELGRZYMOWANIE KOLEJARZY DO TRONU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

NA JASNĄ GÓRĘ 1984 – 2016
      

  pod przewodnictwem Krajowego Duszpasterza Kolejarzy ks. Eugeniusza Zarębińskiego


24-25 listopada 1984 r. - I Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy

23-24 listopada 1985 r. - II - Centralnej Mszy Świętej przewodniczył i homilię głosił ks. biskup dr Ignacy Tokarczuk, ordynariusz przemyski.

22-23 listopada 1986 r. - III - Centralnej Mszy Świętej przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Władysław Miziołek z Warszawy.

21-22 listopada 1987 r. - IV - Centralnej Mszy Świętej przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Władysław Miziołek z Warszawy.

19-20 listopada 1988 r. - V - Centralnej Mszy Świętej przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Tadeusz Gocłowski z Gdańska.

18-19 listopada 1989 r. - VI - Centralnej Mszy Świętej przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Czesław Domin z Katowic.

17-18 listopada 1990 r. - VII - Centralnej Mszy Świętej przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Jan Śrutwa z Lublina.

16-17 listopada 1991 r. - VIII - Centralnej Mszy Św. przewodniczył ks. Biskup Władysław Miziołek z Warszawy, homilię głosił ks. biskup Edward Frankowski z Sandomierza.

14-15 listopada 1992 r. - IX - Centralnej Mszy Św. przewodniczy i homilię głosił ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański.
                                                                                                                 
13-14 listopada 1993 r. - X - Centralnej Mszy Św. przewodniczy i homilię głosił ks. kardynał Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski.
                                                                                                                 
12-13 listopada 1994 r. - XI - Centralnej Mszy Św. przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Kazimierz Ryczan.     
                                                                                                                 
11-12 listopada 1995 r. - XII - Uroczystej Mszy Świętej ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Jan Szlaga z Pelplina.   

09-10 listopada 1996 r. - XIII "TRWAJCIE MOCNO W WYZNAWANIU WIARY" / Hbr.4.14/
Centralnej Mszy Św. przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Edward Frankowski z Sandomierza.

08-09 listopada 1997 r. - XIV "WIERNI WOJCIECHOWEMU DZIEDZICTWU”
Centralnej Mszy Świętej ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. arcybiskup Życiński, metropolita lubelski.

07-08 listopada 1998 r. - XV "MOCĄ DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO KOLEJARZE SŁUŻĄ BOGU I NARODOWI" - podziękowanie za XX lat służby Ojca Świętego Jana Pawła II u steru łodzi Piotrowej. 
Uroczystej Mszy Świętej ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański.

07-08 listopada 1999 r. - XVI "WSZYSCY JESTEŚMY POWOŁANI DO ŚWIĘTOŚCI" - dziękczynienie za owoce pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny i za beatyfikację duszpasterza kolejarzy ks. Franciszka Rogaczewskiego.
Uroczystej Mszy Świętej ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. arcybiskup Damian Zimoń, metropolita katowicki.  
                                                                     
04-05 listopada 2000 r. - XVII "CHRYSTUS POTRZEBUJE NASZEGO ŚWIADECTWA" - dziękczynienie za dary Roku Jubileuszowego. Uroczystej Mszy Świętej ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. arcybiskup Edmund Piszcz, metropolita warmiński.

10-11 listopada 2001 r. - XVIII "SURSUM CORDA – W GÓRĘ SERCA" - dziękczynienie za Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Uroczystej Mszy Świętej ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Stanisław Stefanek, ordynariusz łomżyński.

09-10 listopada 2002 r. - XIX "BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE" - dziękczynienie za Ojca Świętego Jana Pawła II i owoce Jego j pielgrzymki do Ojczyzny, w środowisku kolejarskim.
Uroczystej Mszy Świętej ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. arcybiskup Wojciech Ziemba, metropolita białostocki.

08-09 listopada 2003 r. - XX  Jubileuszowa  "POWRÓCIĆ DO CHRYSTUSA, ŹRÓDŁA WSZELKIEJ NADZIEI"  -  podziękowanie za dar XXV lat służby Ojca Świętego Jana Pawła II u steru łodzi Piotrowej Uroczystej Mszy Świętej ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. arcybiskup Damian Zimoń, metropolita katowicki.

06-07 listopada 2004 r. - XXI "MOCĄ EUCHARYSTII CHRYSTUS CZYNI NAS ŚWIADKAMI NADZIEI”.
Uroczystej Mszy Świętej ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. arcybiskup Stanisław Nowak, metropolita częstochowski.

05-06 listopada 2005 r. - XXII "DZIĘKCZYNIENIE ZA DAR EUCHARYSTII" - dziękczynienie za pontyfikat Jana Pawła II. Uroczystej Mszy Świętej ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Jan Śrutwa, ordynariusz zamojsko-lubaczowski.

04-05 listopada 2006 r.- XXIII "TRWAJCIE MOCNI W WIERZE W ŁĄCZNOŚCI Z MARYJĄ"
Uroczystej Mszy Świętej ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Tadeusz Płoski - biskup polowy Wojska Polskiego.

10-11 listopada 2007 r. - XXIV "PRZYPATRZMY SIĘ POWOŁANIU NASZEMU" - dziękczynienie za dar życia i świętości Św. Rafała Kalinowskiego w 100-lecie jego śmierci. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczy i homilię głosił ks. biskup Józef Wysocki z diecezji elbląskiej.

08-09 listopada 2008 r. – XXV Jubileuszowa "POLSKI KOLEJARZ UCZNIEM CHRYSTUSA"
- dziękczynienie za 25 lat trwania wspólnoty duszpasterstwa kolejarzy,
- wdzięczność duszpasterzom za posługę środowisku i rodzinom kolejarskim.
Uroczystej Mszy Świętej ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Stanisław Budzik Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.

07-08 listopada 2009 r. – XXVI  "POLSKI KOLEJARZ W SŁUŻBIE ŻYCIA"
W Roku Kapłańskim wyrażamy wdzięczność naszym duszpasterzom, za posługę kolejarskim rodzinom i modlimy się o wyniesienie do chwały ołtarzy Sługi Bożego Jana Pawła II. Przeżywaliśmy także 15. rocznicę erygowania Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich i za to również wyrażamy wdzięczność Panu Bogu, Matce Najświętszej i ludziom dobrej woli.

6-7 listopad 2010 r. - XXVII „WZOREM MARYI BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI”
Dziękczynienie Bogu i Matce Najświętszej za beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszko. 30. rocznica powstania NSZZ „Solidarność” i 25-lecie Krajowego Duszpasterstwa Kolejarzy powołanego w lutym 1985 roku decyzją 204 Konferencji Episkopatu Polski.
Dziękowaliśmy Bogu i jego Matce za służbę kapłanów duszpasterzy kolejarzy, za ich przewodniczenie kolejarskiej wspólnocie. Przewodniczył i homilię głosił ks. abp. Tadeusz Gocłowski z diecezji gdańskiej.

12-13 listopada 2011 r. - XXVIII „Z MARYJĄ BUDUJEMY KOMUNIĘ Z BOGIEM”.
Dziękczynienie Bogu i Matce Najświętszej za beatyfikację Jana Pawła II papieża z rodu Polaków. W roku poświęconym wielkim synom Narodu, w 110 rocznicę urodzin modlitwa o beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W roku poświęconym Maksymilianowi Marii Kolbe, modlitwa o wstawiennictwo męczennika miłości, który uczył, jak żyć w miłości do Boga i drugiego człowieka.
Przewodniczył i homilię głosił ks. Biskup Kazimierz Ryczan - ordynariusz diecezji kieleckiej.

17-18 listopada 2012 r. - XXIX „Z MARYJĄ DROGĄ WIARY”
Dziękczynienie Bogu i Matce Najświętszej za Jana Pawła II w roku 25. rocznicy Jego III pielgrzymki do Ojczyzny i prośba o umocnienie wiary w Kościele – naszym domu.
Przewodniczył i homilię głosił ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga – metropolita szczecińsko-kamieński.

16-17 listopada 2013 r. - XXX „MOCNI WIARĄ”
Dziękczynienie Bogu i Matce Najświętszej za decyzję Ojca Świętego Franciszka o kanonizacji Jana Pawła II papieża z rodu Polaków i drugą pielgrzymkę Jana Pawła II w Ojczyźnie w 1983 roku ( 30.rocznica), szczególnie, iż w okresie stanu wojennego była ona pielgrzymką nadziei i wolności. 30 lat pielgrzymowania polskich kolejarzy do Domu Matki – Maryi. Przewodniczył i homilię głosił ks Biskup Wojciech Polak – Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski. 


15-16 listopada 2014 r. XXXI „Otwórzmy drzwi Chrystusowi”. 

Dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II 

20. lat służby środowisku kolejarskiemu Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.Przewodniczył i homilię głosił metropolita poznański, Przewodniczący Episkopatu Polski ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki .


14-15 listopada 2015 r. XXXII „Maryjo prowadź nas drogą nawrócenia”

Dziękczynienie Bogu i Matce Najświętszej:  

- za ogłoszenie przez papieża Franciszka Świętego Roku Miłosierdzia 

- za czas nam dany, aby przygotować środowiska kolejarskie do 1050.rocznicy Chrztu Polski

- za 170 lat istnienia Drogi Żelaznej Warszawsko -Wiedeńskiej, za wszystkich kolejarzy, konstruktorów, naukowców, budowniczych, inżynierów, którzy tworzyli wielkość polskiej kolei, oddawali jej swoje umiejętności i życie.

Przewodniczył i homilię głosił ks. Arcybiskup Józef Kupny metropolita wrocławski. 


 12- 13 listopada 2016 r. XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy „Bądźmy świadkami Miłosierdzia”.

Dziękczynienie Bogu i Matce Najświętszej za łaski Roku Świętego Miłosierdzia, Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Podziękowanie za 170 lat istnienia Drogi Żelaznej Warszawsko -Wiedeńskiej, której odcinek do Częstochowy został wydłużony 17 listopada 1846 roku. W hymn wdzięczności wpisany XIX Europejski Kongres Chrześcijańskich Kolejarzy zorganizowany po raz drugi w Polsce – w Lublinie i jego owoce w środowisku kolejarskim. Przewodniczył i homilię głosił ks. Biskup Artur Miziński Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.
PIELGRZYMOWANIE  KOLEJARZY  DO  SANKTUARIÓW  MARYJNYCH 
LOURDES I FATIMY 1992 – 2004

21 - 30 lipca 1996 r. - Lourdes
Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich do Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Była to III pielgrzymka, w której wzięło udział 113 osób.Dla polskich kolejarzy szczególnie uroczysty charakter miała Msza Święta przy Grocie z homilią polską ks. Czesława Majorka, z udziałem pocztów sztandarowych. W tej Mszy uczestniczyli także pielgrzymi z innych krajów. Atrakcją pielgrzymki była autokarowa wycieczka w Pireneje.

21-31 lipiec 1998 - Lourdes - Fatima 
Pielgrzymka 110 osobowej grupy kolejarzy polskich do Sanktuariów Najświętszej Maryi Panny w Lourdes i Matki Bożej w Fatimie. 
W Lourdes spotkanie z kolejarzami francuskimi, węgierskimi, niemieckimi w 100-lecie Unii Katolickich Kolejarzy Francuskich.

17 –28 lipiec 2000 Fatima, Lourdes 
Pielgrzymka 100 osobowej grupy kolejarzy polskich do Sanktuariów Najświętszej Maryi Panny w Lourdes i Matki Bożej w Fatimie. 
W Lourdes spotkanie z kolejarzami francuskimi, węgierskimi, białoruskimi - sprawy mające wpływ na funkcjonowanie ruchów i stowarzyszeń oraz ich zadania na następne tysiąclecie

10-24 lipiec 2002 - VI pielgrzymka - Fatima, Lourdes, Santiago del Compostella
Myśl przewodnia: „Moja dusza pragnie Boga żywego”.

20 lipca - 04 sierpnia 2004 - VII pielgrzymka - Lourdes, Fatima, Montserrat, La Salette
Spotkanie z kolejarzami Europy w Lourdes.