AKTUALNOŚCI                                                       oooogif

„Pociąg do świętości” - czy kolejne rocznice życia, śmierci, kanonizacji Jana Pawła II sprawią, że pociąg papieski wotum wdzięczności polskich kolejarzy za pontyfikat Jana Pawła II, papieża z rodu Polaków – dobro duchowe, które z wielką pasją i wierności przekuli w czyn pomysłodawcy i realizatorzy będzie służył, zgodnie z ideą jego powstania, polskiemu społeczeństwu.


Zachęcamy do zapoznania się z programem pracy Duszpasterstwa i Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich na rok 2017 wraz z informacją o wakacjach w Łącku oraz planem pracy w roku 2017 koła KSKP w Lublinie. Program duszpasterski Kościoła na ten rok liturgiczny 2016/2017 "Idźcie i głoście" jest wyzwaniem dla nas kolejarzy. Będziemy przeżywać go pod szczególnym patronatem Matki Bożej Fatimskiej, w związku z 100. rocznicą objawień. Odczytujemy ten znak jako wezwanie, by głosić w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i wspólnotach przesłanie Fatimy. Wyzwaniem staje się dla nas także Rok Świętego Brata Alberta, ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski w związku z 100. rocznicą śmierci „Brata naszego Boga”.

“Nie lękajcie się zaproponować Chrystusa temu, kto Go jeszcze nie zna. Chrystus jest najbardziej wyczerpującą odpowiedzią na wszystkie pytania dotyczące człowieka i jego losu. Bez Chrystusa bowiem człowiek pozostaje nierozwiązaną zagadką. Przeto miejcie odwagę proponować Chrystusa!" Jan Paweł II,Watykan, 24 listopada 1991 r.