AKTUALNOŚCI                                                       oooogif


XX JUBILEUSZOWA OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KOLEJARZY
DO BAZYLIKI MNIEJSZEJ SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W TUCHOWIE W CZASIE WIELKIEGO ODPUSTU
TUCHÓW 2017

Zachęcamy do uczestnictwa w tym wspaniałym modlitewnym spotkaniu.  

Zapraszają organizatorzy: Duszpasterstwo Kolejarzy w Tarnowie i Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich w Nowym Sączu.Przywracajmy nie tylko wspomnienia.
Śladami Świętego Jana Pawła II w dniu 03.06.2017 r. odbędzie się podróż z Wadowic do Olzy pociągiem papieskim. Pociąg ten to wotum wdzięczności polskich kolejarzy za pontyfikat i nauczanie Jana Pawła II, papieża z rodu Polaków. Żywimy głęboką nadzieję, że to dobro duchowe, które z wielką pasją i wierności przekuli w czyn w 2006 roku pomysłodawcy i realizatorzy będzie służył nadal, zgodnie z ideą jego powstania, polskiemu społeczeństwu.


Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Spotkaniu Formacyjnym Kolejarzy Polskich pod przewodnictwem ks. Ryszarda Marciniaka SAC w 100-lecie Objawień Matki Bożej w Fatimie, 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i Roku św. Brata Alberta, które odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2017r. w Swarzewie.
„Pociąg do świętości” - czy kolejne rocznice życia, śmierci, kanonizacji Jana Pawła II sprawią, że pociąg papieski wotum wdzięczności polskich kolejarzy za pontyfikat Jana Pawła II, papieża z rodu Polaków – dobro duchowe, które z wielką pasją i wierności przekuli w czyn pomysłodawcy i realizatorzy będzie służył, zgodnie z ideą jego powstania, polskiemu społeczeństwu.


Zachęcamy do zapoznania się z programem pracy Duszpasterstwa i Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich na rok 2017 wraz z informacją o wakacjach w Łącku oraz planem pracy w roku 2017 koła KSKP w Lublinie. Program duszpasterski Kościoła na ten rok liturgiczny 2016/2017 "Idźcie i głoście" jest wyzwaniem dla nas kolejarzy. Będziemy przeżywać go pod szczególnym patronatem Matki Bożej Fatimskiej, w związku z 100. rocznicą objawień. Odczytujemy ten znak jako wezwanie, by głosić w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i wspólnotach przesłanie Fatimy. Wyzwaniem staje się dla nas także Rok Świętego Brata Alberta, ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski w związku z 100. rocznicą śmierci „Brata naszego Boga”.

“Nie lękajcie się zaproponować Chrystusa temu, kto Go jeszcze nie zna. Chrystus jest najbardziej wyczerpującą odpowiedzią na wszystkie pytania dotyczące człowieka i jego losu. Bez Chrystusa bowiem człowiek pozostaje nierozwiązaną zagadką. Przeto miejcie odwagę proponować Chrystusa!" Jan Paweł II,Watykan, 24 listopada 1991 r.