AKTUALNOŚCI                                                       oooogif

„W służbie Bogu i Ojczyźnie !”   XXXV Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę

Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy serdecznie zaprasza wszystkich Pracowników kolei, Emerytów, Rencistów i Przyjaciół z Rodzinami
na XXXV Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę.
  W roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę pielgrzymujemy do naszej Matki Bożej i Królowej Polski w duchu dziękczynienia.
Za jej pośrednictwem będziemy dziękować Panu Bogu za dar wiary i wolności, prosić Go o szczególne błogosławieństwo dla naszego kraju i wszystkich Polaków. Będziemy się modlić, aby polscy kolejarze wyróżniali się miłością i sprawiedliwością, uczciwością i ofiarnością w służbie, szacunkiem dla innych i troską o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.  Macierzyńskiej opiece Matki Bożej zawierzymy nasze Rodziny i Polskie Koleje - miejsce kolejarskiej służby. Wraz z nami tradycyjnie już będą modlić się kolejarze z Białorusi, Francji, Słowacji i Węgier.
Pielgrzymka rozpocznie się konferencją w Bazylice Jasnogórskiej w sobotę 17 listopada o godz. 18.00, a zakończy ją uroczysta Msza św. na Szczycie Jasnej Góry w niedzielę 18 listopada o godz. 11.00.
Naszym uroczystościom będzie przewodniczył ks. Biskup Łukasz Buzun biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.


Drodzy Kolejarze!

Dołóżcie starań, by wziąć udział w tym wspaniałym, modlitewnym spotkaniu.  W roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości wskrzeszonej miłością i niezłomnością jej obywateli po 123 latach niewoli, przybądźcie do Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Narodu Polskiego w asyście pocztów sztandarowych. Niech Wasza obecność stanie się świadectwem wierności i przynależności do Chrystusa i Jego Matki oraz potwierdzeniem słów Świętego Jana Pawła II: „Miłość Ojczyzny łączy nas i musi łączyć ponad wszelkie różnice”.
Z wyrazami szacunku i pamięcią w modlitwie - Krajowy Duszpasterz Kolejarzy
Lublin, 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z programem pracy Duszpasterstwa i Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich na rok 2018 wraz z informacją o wakacjach w Łącku oraz planem pracy w roku 2018 koła KSKP w Lublinie. Program duszpasterski Kościoła na ten rok liturgiczny 2017/2018 "Napełnieni Duchem Świętym" jest wyzwaniem dla nas kolejarzy. Będziemy przeżywać go w kontekście wydarzeń historycznych:-450. rocznica śmierci Św. Stanisława Kostki, patrona Polski ( 15 sierpnia 2018 r.), 100.rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W tej perspektywie trzeba przywołać ogromny wysiłek formacyjny oddanych bez reszty Bogu apostołów odnowy religijno-moralnej na ziemiach polskich,zapoczątkowany w XIX wieku. W realizacji programu przyjmijmy postawę ucznia-misjonarza, działającego w mocy Ducha Świętego.
„Maryi, Królowej Apostołów zawierzamy. Niechaj Ona nauczy was, że aby zanieść Jezusa innym, nie trzeba koniecznie dokonywać niezwykłych czynów, ale trzeba po prostu mieć serce wypełnione miłością do Boga i do braci, miłością, która przynagla do dzielenia się bezcennym skarbem wiary, nadziei i miłości”. Jan Paweł II,Watykan, 24 listopada 1991 r.


Kochani! Postarajmy się pomóc dwom ciężko doświadczonym chorobą Milenie i Monice - poprzez odpisanie 1% podatku. Wierzymy, że życie tych cudownych, mądrych dziewczyn się odmieni, ale bez naszej pomocy nie dadzą rady! Leczenie komórkami macierzystymi wiąże się z ogromnymi kosztami. 

Poniżej ulotka o przekazaniu 1% dla Fundacji. 

Dziewczęta i ich mama dziękują za wsparcie, za modlitwę, pozytywne myśli i zdobywanie środków na leczenie. Szczęść Boże. „Pociąg do świętości” - czy kolejne rocznice życia, śmierci, kanonizacji Jana Pawła II sprawią, że pociąg papieski wotum wdzięczności polskich kolejarzy za pontyfikat Jana Pawła II, papieża z rodu Polaków – dobro duchowe, które z wielką pasją i wierności przekuli w czyn pomysłodawcy i realizatorzy będzie służył, zgodnie z ideą jego powstania, polskiemu społeczeństwu.