SPOTKANIA                                                          
„BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA”

Tak brzmiało hasło kolejnego już XIX Kongresu Chrześcijańskich Kolejarzy Europy, który odbył się o w dniach 9 – 13 maja 2016 r. w  Lublinie.

Zgodnie z ukształtowaną tradycją ramowy program Kongresu przewidywał wspólną modlitwę, dzielenie się doświadczeniem wiary w świetle tematu Kongresu, a także program turystyczny pozwalający na przybliżenie urody miejsc charakterystycznych kraju, miasta, regionu, czy też związanych ze szczególnie widoczną obecnością Boga.

W Kongresie uczestniczyli kolejarze z następujących państw: Austria, Czechy, Francja, Polska, Białoruś, Słowacja, Ukraina i Węgry.

Dziękujemy za kolejarską solidarność zakładów pracy, związków zawodowych, duszpasterstw i kół w przygotowaniach do Kongresu.

Jest to potwierdzeniem, iż nauczanie Świętego Jana Pawła II jest obecne w naszym życiu: „Jedni drugich brzemiona noście. Jedni z drugimi, a nie jedni przeciw drugi. Służcie sobie wzajemnie”. „Miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów”.