WAKACJE                                      


„Czas wakacji to także wyjątkowa okazja, by kontemplować sugestywne piękno przyrody, wspaniałą «księgę» dostępną dla wszystkich,dużych i małych. W kontakcie z przyrodą człowiek widzi siebie we właściwych proporcjach, odkrywa, że jest stworzeniem, małym a zarazem wyjątkowym, «zdolnym odkryć Boga», ponieważ jego duch otwarty jest na Nieskończoność. Przynaglany pytaniem o sens, które nurtuje ludzkie serce, dostrzega on w otaczającym go świecie ślad dobra, piękna i Bożej Opatrzności, i niemal spontanicznie otwiera się na uwielbienie i modlitwę.”

/Benedykt XVI -rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański"/

Ta wyjątkowa okazja to wakacje w Łącku k/Płocka - czas spotkania z Bogiem, czas spotkania z człowiekiem, czas spotkania z przyjaciółmi,radość, zabawa i wychowanie poprzez troskę i miłość. Zapraszamy